Цени ( Качество )

Цени:

Фактура + касов бон се издават за всяка поръчка,според Българското законодателство!

Търговия на едро : една касета не е на едро.

1.При поръчка на 1 (една) тонер касета се добавят допълнителни 5 (пет) лева.

2.При директна покупка, от наш офис за 1 (една) тонер касета в цената се добавят 5 (пет) лева.

3.Обявените цени са само за на едро!

Качество:

Extra : Нашите продукти са с Extra качество на печат и с безусловна гаранция (в разумни срокове,масец-два)!

При съвместимите консумативи: на 200-300 броя,една дефектира!

При оригиналните консумативи,процента на дефектирали е по голям!