Общи условия за ползване

За да сте изцяло запознати с нашата дейност в детайли, Ви предоставяме следната информация под формата на Условия за ползване на сайта и услугите ни. Те са нашето споразумение и уверение за качеството, което предлагаме. Ето по-долу няколко важни акцента, свързани с дейността ни.

 • Настоящият уебсайт, както и търговката марка, са собственост на фирма Е Тонер България ЕООД. Възпроизвеждането, копирането или показването им под всякаква форма не са разрешени без нашето предварително писмено съгласие.
 • Посочените цени са с включено ДДС, като важат до изчерпване на количествата. Запазваме си правото да ги коригираме без предварително да уведомяваме потребителите си.
 • Възможни са печатни грешки в настоящите текстове, малки разлики в цветовете на визуализациите или промяна в дизайна на някои продукти.
 • Всички запазени марки в уебсайта са притежание на съответните им собственици.

Накратко за Общите условия

 • Като Потребител всеки посетител на уебсайта дава съгласие за обвързването си с настоящите Общи условия за цялото време на ползването уебсайта, от първоначалното влизане до напускането му.
 • Запазваме си правото да съхраним Вашият IP адрес, както и всяка друга доброволно представена от Вас информация, за разпознаването Ви като Потребител на нашите услуги.
 • Общите условия са публикувани на видно място в уебсайта, достъпни са за всеки Потребител и регламентират отношенията, свързани с всичко, което предлагаме.

Кои стоки са обект на продажба?

Това са всички стоки и услуги, които се предлагат в уебсайта към момента и подлежат на заявка и покупка от Ваша страна. Те са описани по вид и са класифицирани в отделни категории за Ваше улеснение.

Условия за рекламация

Отказ от получаване след доставка на поръчан продукт е възможен само ако:

 • има несъответствие между поръчана и доставена стока, което сте го забелязали в момента на доставката;
 • при технически проблем със стоката, можете да упражните правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че я върнете във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Вашите права и задължения като Потребител:

 • Имате право да разглеждате, поръчвате по индивидуална заявка и получавате стоки и услуги от настоящия уебсайт по установените ред и условия.
 • Имате право да се информирате за състоянието на поръчката си.
 • Имате право на доставка на заявените стоки и услуги на посочен от Вас адрес.
 • Длъжни сте да платите цената на поръчката си според обявения в уебсайта начин.
 • Нямате право да ползвате по какъвто и да е начин съдържанието на уебсайта без изричното предварително писмено разрешение на Е Тонер България ЕООД.
 • Ако в резултат от Ваша нерегламентирана дейност според Общите условия и Интернет етикета, сте причинили вреди или пропуснати ползи на Е Тонер България ЕООД, Вие сте длъжни да поемете обезщетението;

Нашите права и задължения

 • Ние нямаме задължение и обективна възможност да контролираме начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги.
 • Имаме право да запазваме материали и информация, които са разположени на нашия сървър, и да ги предоставяме на държавни органи при поискване от тяхна страна по силата на закон или друга разпоредба, с цел запазване на нашата и Вашата собственост и сигурност.
 • Имаме право по всяко време без уведомяване на Потребителя, да прекратим или променим предоставените услуги, ако има налице нарушение.
 • Можем да осигурим публикуване на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси, но не носим отговорност за използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.
 • Не носим отговорност за каквито и да било последвали материални вреди или загуба на данни на предоставяните продукти и услуги. Съвети, консултации или помощ, предоставяни от наши специалисти, не пораждат отговорност или задължения за Е Тонер България ЕООД.

Изменение на Общите условия и информиране

 • Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Е Тонер България ЕООД. Ние се задължаваме да Ви уведомим за настъпили промени посредством публикуването им на уебсайта, за да се запознаете с тях навреме.
 • Като Потребител Вие се разглеждате като обвързан с промените от момента на публикуването им, освен ако не заявите, че не ги приемате.
 • Ако изрично сте посочили несъгласието си с възникнали промени, Е Тонер България ЕООД си запазва правото да прекрати настоящите поръчки от Ваша страна.
 • За да Ви информираме своевременно за промени във Ваши поръчки, ние използваме предоставените от Вас контакти (телефон/имейл).