Отстъпки

Важи само за покупка на тонер касети/барабанни касети/мастилници!

за поръчки на стойност:

до 100 лв. отстъпка няма

от 100 лв. до 200 лв. получава отстъпка от 4%

от 200 лв. до 300 лв. получава отстъпка от 5%

от 300 лв. до 400 лв. получава отстъпка от 6%

от 400 лв. до 500 лв. получава отстъпка от 7%

над 500 лв. получава отстъпка от 10%

Всички цени са с включен ДДС!

Отстъпката ще фигурира във фактурата!

Отстъпката се формира за всяка поръчка поотделно (без натрупване).